Senaste om inglasningen

Lumon skickade in vår bygglovsansökan 20/5.  Stockholm stad uppger att de har överhopats med ärenden under våren och att de sakta men säkert betar av dessa.
Så fort vi har fått svar på bygglovsansökan så skickar Lumon beställningen på våra inglasningar.