Inglasning

På stämman den 29/4 kommer beslut tas om eventuell inglasning av balkonger. Inglasningen är frivillig och bekostas av medlemmen. Offerter och förslag har inhämtas och valet föll slutligen på leverantören Lumon. Även Brf Umgås är med på tåget och vi har därför kunnat pressa priserna ytterligare. Mer info gällande priser och utformning finns i Boappa.